Соёлын тухай хууль

 

Энэ хуулийн зорилт нь Монгол Улсад  соѐлын үйл ажиллагаа эрхлэх эрх зүйнүндэс, соѐлын үйл
 
ажиллагаанд оролцогчдын эрх, үүрэг, соѐлын удирдлагынтогтолцоо, соѐлын ажилтны нийгмийн халамж баталгаа, соѐлын байгууллагын өмч,санхүүжилтийн зарчим, арга хэлбэрийг тогтоож, уг үйл ажиллагаанд оролцогчдынхооронд үүсэх харилцааг зохицуулахад оршино.

 

Soyoliin tukhai khuuli


Хөвсгөл Мон Трэйвэл ХХК © 1998 - 2019. All right reserved.